1. Загальні положення

Справжні правила продажу товарів через інтернет-магазин (далі, Правила) визначають порядок продажу представлених товарів і надання в зв’язку з таким продажом послуг, а також регулюють відносини між покупцем і продавцем товару. Інтернет-магазин – інтернет-сайт з доменним ім’ям www.shop.kunsht.com.ua, в якому будь-який відвідувач може ознайомитися з описом і цінами представлених товарів, вибрати певні умови оплати і доставки, сформувати замовлення на сайті. Інтернет-магазин є місцем, де укладається договір про купівлю-продаж товару між продавцем і покупцем шляхом оформлення покупцем замовлення і відправки його продавцеві (фактичною адресою продажу товару є фактична адреса продавця, вказаний в розділі інтернет-магазину “Контакти”).

  1. Терміни та визначення

Під Продавцем далі мається на увазі ТОВ «ЖУРНАЛ КУНШТ», який здійснює продаж товарів на підставі ознайомлення покупця із запропонованими Продавцем описами, що містяться в електронному каталозі на інтернет-сайті www.shop.kunsht.com.ua. Реквізити та контактні дані продавця вказуються в розділі інтернет-магазину “Контакти”. Покупець – дієздатна фізична особа, яка замовляє, купує або використовує товари виключно для особистих потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і розміщує Замовлення в Інтернет-магазині; або дієздатна фізична особа, зазначена в замовленні як одержувач Товару. Під зареєстрованим Покупцем далі мається на увазі особа, яка надала про себе інформацію продавцеві (прізвище, ім’я, по батькові, електронну пошту, номер телефону), яка може бути використана для оформлення Замовлення багато разів. Замовлення – належним чином оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, представлених на Інтернет-сайті магазину, відправлена ​​через сайт, e-mail.

  1. Предмет договору і ціна товару

Пропозиція товару в його описі на інтернет-сайті www.shop.kunsht.com.ua, умови придбання та ціна є публічним договором. Договір про купівлю-продаж товару між продавцем і покупцем-приватною особою вважається укладеним у разі підтвердження замовлення покупцем на сайті інтернет-магазину з доменним ім’ям www.shop.kunsht.com.ua і отримання продавцем за допомогою Інтернету даних замовлення. Ціни на товари і послуги вказані в рахунку і відповідають цінам, представленим в електронному каталозі на момент його виписки. Умови цього договору вважається виконаними з моменту доставки товару в місце, вказане покупцем. Право власності на товар переходить до Покупця після оплати і підписання ним товарно-супровідних документів при отриманні товару.

  1. Права і обов’язки сторін

4.1. Доставка товару

Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору та інформації, представленої покупцеві під час укладання договору, а також інформації, доведеною до її відома при передачі товару.

Передача покупцеві товару проводиться шляхом перевезення транспортною компанією «Нова Пошта» з доставкою товару за місцем, вказаним покупцем або іншими способами доставки, обраними при оформленні покупцем замовлення (Інформація про доставку вказана в розділі інтернет-магазину “Доставка товару”).

Продавець зобов’язаний передати товар покупцеві у порядку і строки, зазначені в замовленні. Для доставки товарів в місце, вказане покупцем, продавець може використовувати послуги третіх осіб (з обов’язковим інформуванням про це покупця).

Якщо замовлення не доставлене протягом 7 робочих днів з моменту замовлення, Покупець повинен написати запит Продавцю.

Продавець зобов’язаний самостійно відстежувати відправлення.

Покупець є відповідальним за своєчасне отримання товару за місцем вказаним під час замовлення товару. У разі несвоєчасного вивезення товару Покупець сплачує усі нараховані доплати за зберігання товару. 

4.2. Оплата товару

Оплата Товару здійснюється в гривнях, шляхом перерахування за безготівковим розрахунком на розрахунковий рахунок Продавця. (Інформація з оплати вказана в розділі інтернет-магазину “Оплата товару”)

4.3. Повернення товару

У разі продажу товару неналежної якості або з порушень умов договору, покупець зобов’язаний сповістити продавця за електронною поштою hello@kunsht.com.ua. Повернути товар шляхом відправки поштової посилки з товаром на фактичну адресу (вул. Бориса Грінченка 9, офіс №15). Всі розбіжності сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів, сторони повинні діяти відповідно до Законодавства України.

4.5. Гарантії та відповідальність

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині. Продавець не відповідає за збитки Покупця, що виникли в результаті:

  • вказівку в замовленні неправильних даних;
  • неправомірних дій третіх осіб.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Правил, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити і запобігти розумними заходами (форс-мажор). В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Інші умови

4.6.1.Продавец вживає всіх передбачених законодавством заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Покупця. При цьому не вважається розголошенням надання Продавцем інформації своїм агентам і іншим третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов’язань перед Покупцем.

4.6.2. Продавець залишає за собою право вносити зміни до чинних Правил, в зв’язку з чим, Покупець зобов’язується регулярно відслідковувати зміни в Правилах, розміщених на сторінці Інтернет-магазину.

4.6.3. Покупець погоджується з цими Правилами при оформленні Замовлення, або при наборі відповідного номера телефону (при оформленні Замовлення по телефону).

4.6.4. Діюча версія Правил розміщена на сайті Інтернет-магазину.